ساختار برگ زعفران

0
115
برگ زعفران

معرفی برگ زعفران:

زعفران دارای برگهای سرنیزهای باریک با یک نوار سفید در وسط می باشند. و به رنگ سبز که از هر پیاز ۵ تا ۱5 برگ باریک تولید می شود طول این برگها 4۰ – ۳۰ سانتیمتر است سطح روی برگ سبز تیره و سطح زیرین آن سبز روشن است و پهنای آن 5/1 تا ۳ میلیمتر است که ممکن است صاف یا کمی کرکدار باشد.

مجموعه برگها و گلها در داخل پوشش لوله ای به نام چمچه قرار دارند. چمچه  از برگهای نازک و غشایی طویل و بی رنگ به نام اسپات تشکیل شده است که از روی پیاز می رویند و به عنوان محافظ برگها و گلها عمل می کنند. چمچه ها اولین اندامی هستند که از سطح خاک بیرون می آیند و ظاهرا از بنه منشأ می گیرند. برگ در زعفران معمولا بعد از ظهور گلها ظاهر می شوند. مگر آنکه در آبیاری زعفران تعجیل شود و زودتر از موعد مقرر آبیاری گردد. که در این حالت برگها زودتر از گلها خارج می شود. برگها مستقیما از روی پیازها خارج می شوند رنگ برگهای اولیه زعفران زردرنگ که پس از عمل فتوسنتز و جذب کلروفیل سبز رنگ می گردند.

منبع : کتاب زعفران جهان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید