ساختار گل زعفران

0
324
گل زعفران

معرفی گل زعفران:

گل در زعفران اغلب دارای عطر و رنگ مخصوصی است که جلب توجه می کند. مهمترین و حیاتی ترین اندام گیاه است. گل اولین اندامی است که در اوایل پائیز ظاهر می شود. زعفران گیاهی روز کوتاه و هرمافرودیت و از نوع گیاهان پلی کار پیک که دارای گلهای کامل یعنی دارای گلبرگ، کاسبرگ، پرچم و مادگی می باشد.

کاسبرگ و گلبرگ ها:

گل آذین منفرد و قطعات پوشش گل  شش عدد می باشد که شامل دو ردیف حلقوی سه تایی مشابه، به طوری که کاسبرگها و گلبرگها رنگی و اندازه آنها با هم برابر است که این اجزاء تشکیل دهنده گل را گلبرگ نما می باشد. دارای سه کاسبرگ و سه گلبرگ همرنگ بنفش می باشد به طوری که تشخیص کاسبرگها از گلبرگها مشکل می باشد. کاسبرگها خارجی ترین عضو در گل می باشند گلبرگها و کاسبرگها جدا از یکدیگر که به آنها جدا کاسبرگ و جدا گلبرگ می گویند. این کاسبرگها و گلبرگها زودافت هستند و نقش محافظ برای کلاله را ایفا می کنند.

پرچم ها:

پرچم ها چسبیده به منطقه گلوگاه گل (بخش اتصالی لوله و پهنک) می باشند و کوچکتر از قطعات پوششی می باشند. پرچم ۳ عدد که به آنها تری آندروس می گویند که طول پرچم دو برابر بساک است. بساک مستقیم و خطی بوده و اغلب از میله کشیده تر است و به سمت خارج باز می شود. پرچمها عقيم که به آنها استامینود گویند میله پرچم ها به یکدیگر متصل و بساکها از یکدیگر جدا هستند که به جدا بساک معروف است. تعداد پرچم ها با قطعات گلبرگ و کاسبرگ برابر می باشند. در این حالت پرچم ها روی یک حلقه قرار دارند که به آن ایزواستمونه یا مونوستمون می گویند.

نافه گل:

نافه گل در زعفران دارای پرچم های جداست که به آن دیالی استمون می گویند. و چون میله ها به هم چسبیده اند به آن گامو استون می گویند. از نظر گیاهشناسی در زعفران میله های پرچم به کاسبرگ چسبیده اند. که در موقع کندن کاسبرگها پرچم از گل جدا می شود که به آن کالسی فلور می گویند.

مادگی  تخمدان:

مادگی در مرکز گل قرار دارد. تخمدان کشیده، سه خانه و پائینی بوده که داخل چمچه قرار دارد و در چند سانتیمتری سطح خاک می باشد و دارای تخمک های فراوانی است و به صورت غده ای می باشد. از قسمت تخمدان میله ای باریک به نام خامه خارج می شود که طویل و به طول ۷ تا ۱۰ سانتیمتر کشیده و زرد کم رنگ است که به کلاله شفاف، صاف، قرمز رنگ و منشعب (۳ شاخه ای) به طول 3۲ سانتیمتر و عرض 4-3 میلیمتر منتهی می شود.

کلاله:

در زعفران کلاله رشد و نمو زیادی نموده و پتالوئيد گشته است. زعفرانی که در بازار به فروش می رسد همان کلاله سه شاخه است. در زعفران تمام قطعات گل در بالای مادگی دارند و چنین گلی را اپی ژین می گویند. زعفران زراعی گونه ای تریپلوئید بوده و فاقد بذر است میوه به صورت کپسول سه شکافی است. یکی از حرکات زیبایی این گیاه ترموناستی است که هرگاه گل های این گیاه را از اتاقی سرد به اتاق گرم ببریم و بالعکس، گل از حالت بسته به باز و بالعکس عکس العمل نشان می دهد.

[alert type=”info”]پیشنهاد می شود “ساختار برگ زعفران” را بخوانید[/alert]

منبع: کتاب زعفران جهان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید