ضمانت برگشت کالا

به منظور رضایت مشتری ، تمام سفارشات ارسال شده از این سایت در صورتی که مغایر با توضیح محصول می باشد قابل برگشت می باشد.