نیاز آبی زعفران

0
413
نیاز ابی زعفران

نیاز آبی سالانه زعفران حدود ۳۰۰ میلی متر در سال تعیین گردیده. بهر حال نیاز آبی در سالهای مختلف متفاوت و بستگی به ضریب (KC) دارد که بنظر می رسد ضریب گیاهی در مرحله اولیه که از تاریخ دهم مهرماه آغاز شده و تا دهم آبان ادامه پیدا می کند، ضریب گیاهی به طور متوسط در سال اول 45/0 و در سال دوم 52/0 بدست آمد. مرحله رشد و توسعه که از پایان مرحله ابتدایی تا اوایل دی ماه می باشد.

متوسط ضریب گیاهی در طول 60/0 در سال اول و 68/0 در سال دوم است. مرحله میانی، از اوایل دی ماه شروع و تا اواخر فروردین ادامه داشته و ضریب گیاهی در این مرحله در سال اول 75/0 و در سال دوم 85/0 است. و در مرحله نهایی، که از اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت می باشد. متوسط ضریب گیاهی 60/0 می باشد.

می توان در نظر گرفت، که طول دوره رشد اولیه، توسعه، میانی و نهایی زعفران به ترتیب ۳۰، ۵5، ۱۰5 و ۳۰ روز (جمع) ۲۲۰ روز) می باشد.

اعمال تنش رطوبت مستقیم بر عملکرد ماده خشک و خصوصا عملکرد اقتصادی زعفران اثر منفی دارد. بالاترین نیاز آبی زعفران فروردین و اردیبهشت با مقدار 5/2 میلی متر در روز تعیین گردیده. اولین آبیاری نقش مهمی در گلدهی دارد. هرچند زعفران گیاهی است که دوران رشد آن منطبق با ماه های سرد سال بوده و در تابستان که معمولا زارعین با کمبود آب مواجه هستند، این گیاه را آبیاری نمی کنند، اما عملکرد مناسب این گیاه بستگی به آبیاری مناسب و تأمین نیاز آبی در دوره رشد سبزینه ای آن دارد.

بنابراین قبل از آنکه در مورد نیاز آبیاری و تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و رژیم های آبیاری بر عملکرد زعفران بحث شود لازم است نیاز آبی زعفران مورد بررسی قرار گیرد. نیاز آبی زعفران مانند هر گیاه دیگر از روی ضرایب گیاهی آن در طول دوره رشد و تبخير – تعریق گیاه مرجع به دست می آید.

[alert type=”info”]پیشنهاد می شودمطلب : “مدیریت آب در زعفران” را بخوانید.[/alert]

منبع: کتاب زعفران جهان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید