زعفران نگین از قسمت کلاله زعفران استخراج می شود ،  تمام قرمز و درشت بوده و اکثر رشته های آن سالم و کمتر شکستگی در آن دیده می شود. شما می توانید با انتخاب یکی از محصولات زیر نسبت به خرید زعفران نگین اقدام نمایید.